Péče o klienty České průmyslové zdravotní pojišťovny (205) a Zdravotní pojišťovny Škoda (209) hrazena ze zdravotního pojištění.

Mgr. Zdeňka Kolářová – odborný garant

Služba

Cena

Individuální psychoterapie 1000,-Kč/ 50 min
Individuální supervize 1000,-Kč/50 min
Týmová / skupinová supervize 1200,-Kč/50 min

Kmenový tým

Služba

Cena

Individuální terapie nebo poradenství 800,-Kč/ 50 min
Koučování 1500,-Kč / 50 min
Psychoterapie v anglickém jazyce 1000,-Kč/ 50 min
Psychologické vyšetření 4 000,-Kč/ 4 hod
Skupinová psychoterapie 1 500,-Kč/ měsíc
Rozvojový seminář 1 500,-Kč/ den
Skupinová arteterapie 1 500,-Kč/ měsíc
Nácvik relaxace, hypnoterapie 800,-Kč/ 50 min

Platba možná hotově na místě nebo na účet 201099932/0300.