Individuální psychoterapie

01indivualni

Cílem terapie je umenšovat prožívané obtíže. Probíhá formou 50-minutového sezení. Se svým terapeutem si při úvodním setkání dohodnete cíle své terapie, na kterých při dalším setkávání pracujete. Při intenzivní terapii se s terapeutem setkáváte 1-krát týdně, méně intenzivní terapie probíhá 1-krát za 2-3 týdny. Termíny setkání si s terapeutem domlouváte dle své potřeby a časových možností.

Chcete-li se dozvědět více nebo se objednat, neváhejte nás kontaktovat na ordinace.thamova@gmail.com, či telefonicky na 224 829 099 nebo 776 294 094 ve všední dny mezi 9 a 18:00.

Skupinová psychoterapie

02skupina

Skupinová terapie probíhá v malé skupině 6-12 členů. Je vhodná zejména pro klienty, kteří se potýkají s problematikou vztahů. Skupina probíhá formou pravidelných 2-hodinových setkání a vede ji stálý terapeut nebo dvojice terapeutů. Před zařazením do skupiny je potřebná individuální domluva s jedním z terapeutů skupiny, kdy si klient s terapeutem domluví své individuální cíle i očekávanou délku docházení do skupiny.

Rozvrh skupinové terapie

  • pondělky 18:00-20:00 pod vedením Mgr. Magdaleny Štochlové a Mgr.Jana Zvettlera (skupina přijímá nové členy)
  • středy od 18.00 -20:00 pod vedením Mgr. Ludmily Haňkové (skupina přijímá nové členy)
  • čtvrtky 18:00-19:30/20:30 pod vedením Mgr. Anny Zvettlerové a Mgr. Martina Kloudy (uzavřená skupina, otevírá se jednou za rok)

Chcete-li se dozvědět více nebo se přidat do některé skupiny, neváhejte nás kontaktovat na ordinace.thamova@gmail.com, či telefonicky na 224 829 099 ve všední dny mezi 9 a 18:00.

 

Skupinová arteterapie

03arteterapie

Arteterapie, probíhá formou skupinové terapie a využívá výtvarné prostředky a tvořivost pro sebevyjádření a sebepoznávání, není však potřeba mít žádné výtvarné nadání či dovednosti. Aktuálně využíváme arteterapeutické prvky v naší čtvrteční skupině. Ta je v tuto chvíli uzavřená, nicméně v případě zájmu se ozvěte, jednou za rok lze očekávat, že se otevře.

Můžete se ozvat na maklouda@gmail.com nebo na anna.zvettlerova@seznam.cz či telefonicky na 224 829 099 nebo 737 389 352 ve všední dny mezi 9 a 18:00.

Psychologické poradenství

04poradenstvi

Ve složitých životních situacích může být prospěšné poradit se s psychologem, který vám svou odborností a nezaujatostí může pomoci najít vhodné řešení. Psychologické poradenství zpravidla probíhá jednorázově formou několika 50-minutových sezení, která se domlouvají dle potřeby. V rámci poradenství se na nás můžete obracet s tématy jako rodinné a partnerské poradenství, kariérní poradenství, konzultace pro rodinné příslušníky a blízké osoby klientů v krizi atd.

Chcete-li se dozvědět více nebo se objednat, neváhejte nás kontaktovat na ordinace.thamova@gmail.com, či telefonicky na 224 829 099 nebo 776 294 094 ve všední dny mezi 9 a 18:00.

Psychologické vyšetření

05diagnostika

Psychologické vyšetření využívá testové a dotazníkové psychologické metody k zjišťování vašich osobnostních vlastností, profesních dovedností a potenciálu, inteligence apod. Diagnostické vyšetření nabízíme jak v rámci osobního a kariérního poradenství tak pro získání odborného posudku.

Chcete-li se dozvědět více nebo se objednat, neváhejte nás kontaktovat na ordinace.thamova@gmail.com, či telefonicky na 224 829 099 nebo 776 294 094 ve všední dny mezi 9 a 18:00.

Rozvojové semináře

06seminar

Zážitkové semináře mohou sloužit jako prostředek pro seberozvoj či doplněk k psychoterapii. Semináře zážitkovou formou učí novým zkušenostem a rozšiřují vaše sebepoznání. V rámci naší psychologické ordinace pravidelně nabízíme tematické semináře, které zajišťují zkušení psychologové. Aktuálně nabízené semináře naleznete v sekci Novinky.

Chcete-li se dozvědět více nebo se přihlásit na vybraný seminář, neváhejte nás kontaktovat na ordinace.thamova@gmail.com, či telefonicky na 224 829 099 nebo 776 294 094 ve všední dny mezi 9 a 18:00.

Hypnóza

07hypnoza4

Hypnoterapie je specifická forma individuální terapie, která využívá možnosti ponoření klienta do hypnotického stavu. Hyponotický stav, je často popisovaný jako bdělý spánek, ve kterém se může hypnotizovaný pod vedením svého terapeuta zbavovat některých symptomů. Hypnoterapie proto může být vhodným doplňkem dlouhodobější terapeutické práce v omezeném počtu sezení (5-8 sezení). Ovšem, ne každý klient se do hypnotického stavu může ponořit. Možnost ponořit se do středně hluboké hypnózy má v populaci asi polovina lidí.

Chcete-li se dozvědět více nebo se objednat, neváhejte nás kontaktovat na ordinace.thamova@gmail.com, či telefonicky na 224 829 099 nebo 776 294 094 ve všední dny mezi 9 a 18:00.

Koučování

08koucovani3

Psychologické koučování je specifický způsob práce, při kterém se zaměřujeme na rozvoj dovedností a zvýšení efektivity ve vybrané oblasti. Může se jednat o pracovní i o osobní témata. Probíhá formou 50-minutových individuálních sezení jednou za 2-4 týdny. Součástí koučování jsou také úkoly a samostatná práce mimo sezení zaměřená na trénink rozvíjených dovedností.

Chcete-li se dozvědět více nebo se objednat, neváhejte nás kontaktovat na ordinace.thamova@gmail.com, či telefonicky na 224 829 099 nebo 776 294 094 ve všední dny mezi 9 a 18:00.

Nácvik relaxace

09relax

Relaxace je zejména v dnešní době klíčovou formou odpočinku od neustávajícího stresu. Nácvik relaxace probíhá formou individuálních 50-minutových sezení vedených jedním z našich odborníků. Součástí je nácvik autogenního tréninku, práce s tělem, imaginační techniky. Nácvik relaxačních technik je vhodný zejména pro klienty, které trápí úzkosti, dlouhodobý nebo zvýšený pocit únavy, potíže s pozorností apod. Vhodnost relaxace a možné termíny si klient s terapeutem domlouvá dle potřeby a časových možností.

Chcete-li se dozvědět více nebo se objednat, neváhejte nás kontaktovat na ordinace.thamova@gmail.com, či telefonicky na 224 829 099 nebo 776 294 094 ve všední dny mezi 9 a 18:00.

Supervize

10supervize

Kontakt s lidmi potřebnými naší péče je náročný, a čím více se práci věnujeme, a s čím větším nasazením a entuziasmem, tím více jsme v riziku vyhoření.  Supervize je jednou z forem prevence vyhoření. Poskytuje účinnou podporu pro práci s lidmi. Očišťuje a povzbuzuje, zbavuje hořkosti a vrací chuť do další práce.

Supervize poskytuje také informace, mapu, orientaci: supervizi poskytují zkušení odborníci zběhlí v péči o druhé a ve vzdělávání dospělých,  kteří prošli specializačním vzděláním pro provádění supervize. Supervizi prováděnou na našem pracovišti garantuje Český institut pro supervizi (ČIS).

Supervize má i funkci kontrolující. Může se stát, že v zaujetí pomáháním svým bližním překročíme pomyslnou hranici a dobrými úmysly dláždíme onu příslovečnou cestu. Tehdy pomáhá supervize, vrátit se na profesionálně a eticky vymezené hřiště.

Na našem pracovišti poskytujeme skupinovou a individuální supervizi. Službu zajišťuje zkušená psychoterapeutka a absolventka supervizního výcviku Mgr.Zdeňka Kolářová.

Chcete-li se dozvědět více nebo se objednat na supervizi, neváhejte nás kontaktovat na kolarova.zd@seznam.cz, či telefonicky na 224 829 099 nebo 731 538 442 ve všední dny mezi 9 a 18:00