Kmenový tým

Mgr. Zdeňka Kolářová

ZKv

Vedoucí střediska, odborný garant. Jsem klinická psycholožka a psychoterapeutka (registrovaná u MZČR s funkční specializací pro klinickou psychologii a systematickou psychoterapii).

Profesní vzdělání

Absolventka studia jednooborové psychologie FF UK. Jsem kvalifikovanou psychoterapeutkou, ukončila jsem výcvik v psychoterapii SUR (doc. Skála, Jan Kožnar), Bálintovský výcvik (Jan Kožnar). Jsem lektorkou psychoterapie, supervizorka SUR a supervizorka ČIS (Český institu pro supervizi).

Pracovní zkušenosti

Mám praxi ve zdravotnictví od roku 1978. Pracovala jsem v Dětském diagnostickém ústavu v Krči, na dětském oddělení a psychiatrickém oddělení polikliniky Klimentská, v Psychiatrické léčebně Bohnice na oddělení pro léčbu závislostí, na oddělení pro léčbu závislostí Apolinář, a v Centru pro rozvoj osobnosti Patrimonio při soukromé psychiatrické ambulanci Mudr. Šolleho. S Centrem pro rozvoj osobnosti Patrimonio nadále úzce spolupracuji.

Nepřijímá nové pacienty.

 

Mgr. Anna Zvettlerová

varianta ana

Jsem psycholožka s klinickým zaměřením (psycholožka ve zdravotnictví v atestační přípravě).

Profesní vzdělání

Absolventka jednooborové psychologie na FF UK (2008) a dvouoboru psychosociální studia a husitská teologie na HTF UK (2005). V roce 2014 jsem ukončila sebezkušenostní pětiletou část psychoterapeutického výcviku SUR s arteterapeutickým zaměřením. Absolvovala jsem systematický kurz arteterapie u Phdr. Strnadlové a dlouhodobou stáž v arteterapeutickém ateliéru v PL Bohnicích (Bc. Ledvinová). Mimo to mám individuální zkušeností s katatymně imaginativní psychoterapií.

Pracovní zkušenosti

Jako terapeutka pracuji od roku 2006. Kromě psychoterapie se dlouhodobě se věnuji arteterapii – jsem členkou České arteterapeutické asociace. Zabývám se relaxací, meditacemi, cvičím jógu a zajímám se o psychoterapii zaměřenou na tělo.

Kontakt:  anna.zvettlerova@seznam.cz nebo  604 958 137

Mgr. Jan Zvettler

JanZv

Působím jako individuální a skupinový psychoterapeut, lektor seminářů O prospěšné komunikaci a Hledání mužské identity I., II. Zaměřuji se na dospělou klientelu, na osoby hledající prostor pro osobní rozvoj nebo nacházející se v obtížné životní situaci.

Profesní vzdělání

Vystudoval jsem obor sociální práce na FF UK, absolvoval jsem pětiletý sebezkušenostní výcvik v integrativní skupinové psychoterapii, dlouhodobě pracuji pod odbornou supervizí (PhDr. Michael Chytrý), od roku 2015 jsem členem ČAP (Česká asociace pro psychoterapii).

Pracovní zkušenosti

V letech 2005 – 2010: vedoucí terapeut na chráněném bydlení (Bona o.p.s., služba pro lidi trpící duševní poruchou), 2010: Kaleidoskop o.s. (komunita pro lidi trpící poruchou osobnosti), od 2011 v soukromé praxi jako individuální a skupinový psychoterapeut (Clinterap s.r.o.), lektor rozvojových seminářů (O prospěšné komunikaci, Hledání mužské identity I., II.)

Kontakt: +420776732387 nebo jan.zvettler@gmail.com

Mgr. Martin Klouda

Martin

Působím jako individuální a skupinový psychoterapeut. Dlouhodobě se věnuji meditativním technikám práce s myslí, především pak přístupům rozvíjeným v rámci theravádového buddhismu. V psychoterapeutické praxi se zaměřuji na dospělé klienty v akutní krizi, na osoby procházející obtížnými životními obdobími a také na terapii úzkostných a depresivních stavů, či prostě jen na podporu osobnostního rozvoje člověka. Poskytuji možnost nácviku relaxačních technik. Pracuji i s technikou fokusingu.

Profesní vzdělání

Jsem absolventem jednooborové psychologie na FF UK a bakalářského programu humanitní vzdělanosti na FHS UK. Dlouhodobě se věnuji práci s krizí. V roce 2003 jsem započal dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii, který v současné době dokončuji.

Pracovní zkušenosti

Deset let jsem pracoval na různých pozicích na telefonické lince krizové intervence – Linka bezpečí, mj. i jako její vedoucí. Jsem lektorem výcviku telefonické krizové intervence. V současné době také pracuji na Psychosomatické klinice, kde vedu skupinu denního stacionáře pro osoby s psychosomatickými potížemi, věnuji se individuální psychoterapii a diagnostice. Jsem zařazen do předatestační přípravy pro klinické psychology.

 

Kontakt: 737 389 352 nebo maklouda@gmail.com

Mgr. Nina Schautová

deaeeb45-101a-48a9-a17a-719e058e6320

Momentálně na MATEŘSKÉ DOVOLENÉ

Působím jako psycholog, terapeut a kouč pro české i zahraniční klienty (anglicky mluvící). Nabízím individuální i skupinovou terapii, koučování, psychologické poradenství, rozvojové semináře a hypnózu.

Profesní vzdělání

Jsem absolventkou jednooborové psychologie na FF UK v Praze (2007), kde nyní jako doktorand přednáším psychologii rozhodování a pracuji na výzkumných projektech zaměřených na životní spokojenost a štěstí.

Absolvovala jsem 5-letý výcvik v Gestalt psychoterapii, certifikovaný výcvik telefonické krizové intervence, akreditovaný výcvik v psychologickém koučování a certifikovaný kurz hypnózy a hypnoterapie.

Pracovní zkušenosti

V průběhu studií jsem pracovala jako externí psycholog pro personálně-poradenskou společnost Hill International, kde jsem se věnovala především psychodiagnostice a vedení projektů. Dva roky jsem působila také na krizové lince pro děti. V letech 2006-2009 jsem působila jako konzultant ve společnosti McKinsey & Co., kde jsem získala zkušenosti v oblasti businessu a strategického poradenství. Poté jsem pracovala ve společnosti QED Group jako psycholog a kouč a ve společnosti Raiffeisen BANK jako vedoucí projektů změny firemní kultury.

Kontakt: 776 294 094 nebo nina.schautova@psychologickapomoc.cz

Externisté

Mgr. Natália Čavojcová

Natalia

Externistka

Jsem klinická psycholožka a psychoterapeutka s 10-letou praxí ve zdravotnictví. Nabízím individuální a párovou psychoterapii dospělých a mladistvých, psychodiagnostiku a psychologické poradenství. Jsem členem asociace klinických psychologů ČR a registrovaným klinickým psychologem Ministerstva zdravotnictví ČR.

Profesní vzdělání

Jsem absolventkou jednooborové psychologie na FF TU v Trnavě (SR, r. 2003), specializační vzdělávání v klinické psychologii jsem ukončila atestací v r. 2007. Absolvovala jsem výcvik v skupinové dynamické psychoterapii, funkční specializaci v oboru psychoterapie jsem získala v roce 2008. V r. 2008 jsem také ukončila 2-letý certifikovaný kurz v Rorschachově psychodiagnostické metodě, nadále se systematicky vzdělávám v psychoterapii a psychodiagnostice.

Pracovní zkušenosti

2003-2006 – Psychiatrická nemocnice Phillipa Pinela, Pezinok (SR)

2006-2009 – Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice

2009-2011 – Ordinace klinické psychologie, Nymburk

Od roku 2009 – Soukromá praxe, privátní ordinace klinické psychologie, Praha

 

Více informací na www.psychologpraha.cz

Mgr. Ludmila Haňková

Ludka

Externistka

Profesní vzdělání

Jsem poradenská psycholožka. Vystudovala jsem jednooborovou Psychologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy a také Fakultu Tělesné výchovy a sportu. Jsem absolventkou 5-letého sebezkušenostního výcviku v integrativní skupinové psychoterapii (Skálův institut) a kurzu klinické hypnózy (prof. Stanislav Kratochvíl, Kroměříž).

Pracovní zkušenosti

V letech 2002-2009 jsem působila v Manželské a rodinné poradně v Kladně, od roku 2009 mám vlastní soukromou poradenskou praxi. Spolupracuji s Psychologickou ordinací Mgr. Zdeňky Kolářové v Karlíne, také s Klinikou GHC Praha, a s poradnou pro uprchlíky v Praze jako externí psycholog. Rovněž spolupracuji s časopisy Katka, Blesk Zdraví, Psychologie Dnes, Děti a my a další.

Více informací na www.psychologporadce.cz

MUDr.Romana Hronová

Romana

Externistka

Zabývám se psychoterapií a supervizí, pracuji integrativně se základem v psychoanalytické psychoterapii

Profesní vzdělání

Od roku 1982 atestace z psychiatrie, od roku 1997 funkční specializace v psychoterapii, psychosomatické kolokvium or roku 2007. Mám výcvik ve skupinové psychoterapii SUR a Balintovský výcvik, jsem kandidátka České společnosti pro psychoanalitickou psychoterapii, a absolventka supervizního výcviku Čekého institutu pro supervizi.

Pracovní zkušenosti: 

V minulosti jsem pracovala v psychiatrické léčebně Horní Beřkovice a Bohnice, pro Linku Bezpečí. Měla jsem vlastní psychiatrickou praxi. Již 20 let externě spolupracuji s Manželskou poradnou se zaměřením na sexuologické problémy. Působila jsem jako lektorka ve 3 výcvikových komunitách, 14 let jsem působila v Psychoterapeutickém centru Břehová, kde jsem 10 let vedla denní stacionář.

Nyní pracuji na Psychosomatické klinice (od roku 2012), mám soukromou psychoterapeutickou praxi, působím jako lektorka Institutu pro vzdělávání lékařů a farmaceutů (vedu bálintovské skupiny pro praktické lékaře) a jako supervizorka (indviduální a případové supervize).

Kontakt: hronova.romana@seznam.cz