Skupinová terapie je vhodná nejen pro ty, kdo řeší problémy ve vztazích. Skupina bude mít max.10 stálých členů. Povedou jí terapeuté Nina Schautová a Petr Pašek.

Setkání budou probíhat každé druhé pondělí od 18 do 20 hodin.

Další setkání skupiny je 10.11. a 24.11.

Před zařazením do skupiny je potřebná individuální domluva s jedním z terapeutů skupiny, kdy si klient s terapeutem domluví své individuální cíle i očekávanou délku docházení do skupiny.

Cena: 500,-Kč za setkání

S přihláškami a dotazy se obracejte na pasek.petr@centrum.cz.

Na setkání s Vámi se těšíme

Mgr. Nina Schautová a Mgr. Petr Pašek