V sobotu 22. listopadu 2014 od 9:00 do 18 hodin pro vás pořádáme

SEMINÁŘ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ
NEJEN V BLÍZKÝCH VZTAZÍCH

pod vedením Mgr. Kolářové Zdeňky.

Na setkání a komunikaci s Vámi se těší

Mgr. Kolářová Zdeňka